Recepcja WFC sterowanie LCN->DALI
Recepcja WFC sterowanie LCN->DALI
Widok lobby budynku WFC

Scena oświetleniowa ustawiana automatycznie o określonych porach dnia. Sterownie z LCN 260 oprawami DALI.

Widok lobby budynku WFC

Sterowanie oświetlenie DALI z LCN w lobby budynku WFC w Warszawie

Sterowanie z iPada oświetleniem lobby w bud. WFC w Warszawie